Finaforte Invest

Risicobeoordeling
NLI-score

De risicobeoordeling wordt gedaan volgens het NLI-score door onze partner NLInvesteert. Op deze pagina geven we je graag meer uitleg over de risicobeoordeling van de investeringskansen.

vastgoed hypotheek
FINAFORTE INVEST

Uitleg risicobeoordeling

De risicobeoordeling wordt gedaan volgens het NLI-score door onze partner NLInvesteert. Op deze pagina geven we je graag meer uitleg over de risicobeoordeling van de investeringskansen.

Hoe kan ik per project de risico’s inschatten voordat ik investeer?

Iedere financieringsaanvraag krijgt een NLI-score. Deze duidt de risicocategorie aan (en is naast de dekkingsgraad en de modaliteiten van een lening leidend voor de hoogte van de rente). De NLI-score is gebaseerd op een persoonlijke kennismaking met en inschatting van de ondernemer en onderneming en de beoordeling van onze financieel specialisten van iedere financieringsaanvraag op financiële kengetallen zoals solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.

Samen leidt dit tot de NLI-score. Van iedere financieringsaanvraag kun je op onze website een uitgebreide beschrijving vinden van de betreffende ondernemer, onderneming en het financieringsdoel, evenals van onze analyse. Zo kun je zelf een weloverwogen keuze maken.

Hoe komt de risicobeoordeling van projecten tot stand?

De risicobeoordeling komt tot uitdrukking in de zogenaamde NLI-score. Deze score geeft naast de projectscore een indicatie van de kredietwaardigheid van de onderneming. De NLI-score is naast de dekkingsgraad van eventuele zekerheden en de modaliteiten van een leningleidend voor de rentevergoeding. Onderstaand vind je op hoofdlijnen de elementen die worden meegewogen in de beoordeling van de kredietwaardigheid:

Rentabiliteitscore
Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflossingsverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere (vervangings-) investeringen en financiering van groei, in de score meegenomen.

Total Debt/EBITDA
Total Debt/EBITDA wordt bepaald na inbreng van de nieuwe (achtergestelde) financiering. Deze verhouding van schulden ten opzichte van de winst, zegt iets over het vermogen van de onderneming om de schulden terug te betalen.

Liquiditeitscore
Liquiditeitscore staat gelijk aan de berekening van de DSCR (beschikbare middelen / rente- en aflossings verplichtingen). Dit kengetal geeft de verhouding aan tussen de betalingscapaciteit van een onderneming en haar financiële verplichtingen.

Solvabiliteitscore
Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill en andere elementen.

Omvang onderneming wordt gemeten aan de hand van het aantal mensen dat meewerkt in de onderneming. Kenmerkend voor een kleine onderneming is de afhankelijkheid van een beperkt aantal personen.

Projectscore
Projectscore is een meer kwalitatieve beoordeling van de ondernemer, de onderneming en de

Dekkingsgraad
Dekkingsgraad van de lening is het percentage van de hoofdsom van de lening waar zekerheden tegenover staan. Bij de berekening worden marktconforme normen gehanteerd die sterk kunnen afwijken van de werkelijke bedragen die bij een eventueel faillissement kunnen worden geïncasseerd.

Van bovenstaande scores wegen de eerste drie het zwaarste mee in finale uitkomst van de NLI score. De beoordeling leidt voor ieder project tot een aangewezen een risicocategorie:

 1. Minimaal risico;
 2. Laag risico;
 3. Gemiddeld risico;
 4. Bovengemiddeld risico;
 5.  Aanzienlijk risico.

 

Hoe wordt de rente bepaald?

Het rentepercentage wordt bepaald op basis van de NLI-score cq. de risicobeoordeling. Iedere drie maanden wordt er op basis van de marktontwikkelingen een risicovrije vergoeding vastgesteld. Op basis van de risicocategorie wordt hier een extra vergoeding bij opgeteld. De dekkingsgraad van de lening door het vestigen van zekerheden kan vervolgens weer tot een bijstelling naar beneden leiden. Ook de modaliteiten van de lening hebben invloed op de rentevergoeding. Denk hierbij aan leningsvorm, aflossingswijze en -tempo en de looptijd.

Zo werkt crowdfunding

Stap 1.
Registreren

Meld je gratis aan en krijg volledig inzicht in alle investeringskansen.

Stap 2.
Investeren

Kies de investeringskans die bij jou past en investeer vanaf € 1.000,-.

Stap 3.
Incasseren

Ontvang maandelijks de uitbetaling van jouw investering, bestaand uit rente en aflossing.

Overzichtelijke persoonlijk dashboard voor ondernemers en investeerders

Je hebt als investeerders een persoonlijk dashboard waarin je online kunt inloggen. Hiermee kun je altijd de investeringen en behaalde rendement inzien. Tevens kun je hier ook alle nieuwe investeringskansen terugvinden met uitgebreide informatie over het vastgoed en de ondernemer.

Uitgebreid stappenplan voor investeerders

Stap 1.
Registreren

Je kunt je gratis aanmelden als investeerder op het platform. Een aanmelding bestaat uit een e-mail verificatie, een identificatie door middel van GoCredible, een verlies capaciteitentest en een kennistest.

Stap 2.
Investeren

Na je aanmelding kun je de uitgebreide informatie van alle investeringskansen inzien op het platform. Voordat een investeringskans open wordt gezet voor inschrijving, wordt deze voorgepubliceerd op het platform en is het mogelijk om de informatie omtrent de investeringskans rustig door te nemen. Na 48 uur gaat de investeringskans open voor inschrijving en kun je een investering toezeggen.

Er worden meerdere investeringskansen op het platform gepubliceerd waardoor jij als investeerder zelf een keuze kunt maken tussen de type investeringskansen. Een spreiding van je vermogen is hierdoor mogelijk. Lees de uitgebreide beschrijving en bepaal voor jezelf welke investeringskansen bij jouw beleggingsprofiel passen.

Tijdens de inschrijfperiode van de investeringskansen is het mogelijk om een investering toe te zeggen. Pas bij een volledige inschrijving door investeerders, wordt er een betaalverzoek naar alle investeerders toegestuurd en wordt je gevraagd om binnen een bepaalde termijn de gelden over te maken.

Let op: investeren brengt een risico met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Daarom raden wij aan, conform de richtlijn van de AFM, om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding en om uw investeringen te spreiden over verschillende projecten.

Stap 3.
Incasseren

Nadat de gelden van de investeerders zijn ontvangen, worden de leenovereenkomsten opgemaakt, daarna worden de gelden uitbetaald aan de ondernemer en start het beheertraject. Voor de ondernemer betekent dit dat hij/zij maandelijks zijn aflossing en rentelast moet betalen. En de investeerder ontvangt dan maandelijks de vooraf bepaalde rente en aflossing. Het gehele traject rondom incasseren en uitbetalen verloopt via GoCredible. Dit is een payment service provider welke onder toezicht staat van de Nederlandse Bank.

De zekerheden voor investeerders

Eerste recht van hypotheek

Kan de ondernemer niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen? Dan heb je als investeerder de zekerheid van het eerste recht van hypotheek op het pand. Dit houdt in dat bij executie van het pand, de opbrengst als eerste aan jou als investeerder wordt betaald.

Eigen inbreng van de ondernemer

Een ondernemer brengt bij een lening altijd een deel aan eigen vermogen mee. Dit biedt extra zekerheid voor jou als investeerder. Hoe meer eigen inbreng, hoe meer zekerheid jij als investeerder hebt.

Ondernemer tekent mee als schuldenaar

De ondernemer tekent bij het aangaan van de lening altijd mee als schuldenaar in privé, door middel van diens persoonlijke holding of de werkmaatschappij. Dit laat een grote betrokkenheid van de ondernemer zien.

Secundaire opstalverzekering

R

Wij zijn 100% onafhankelijk

R

Wij begrijpen investeerders

R

Naast banken ook andere financiers

R

Persoonlijk dashboard

R

Rendement tot wel 11%

R

Mooi rendement laag risico

Door te investeren via zakelijke crowdfunding kun je een positieve en verantwoorde bijdrage leveren aan de groei van MKB-Nederland

Onze brochure zit vol extra informatie

Ontvang onze gratis brochure voor het investeren in zakelijk vastgoed en zakelijke leningen.

  Ik accepteer het privacy beleid

  Meer uitleg over crowdfunding

  Met crowdfunding neem je deel aan een publieke financiering van een onderneming: een groep investeerders investeert in de plannen van een onderneming. Bij crowdfunding probeert de ondernemer het gekozen doelbedrag binnen een afgesproken tijd bij elkaar te krijgen door intensief campagne te voeren. Je helpt als investeerder het verwezenlijken van plannen van een ondernemer. Samen met tientallen of honderden investeerders deel je de visie van de ondernemer. Je investeert niet alleen door het verlenen van financiële steun, maar ook door persoonlijk betrokken te zijn bij het proces en onderdeel te zijn van de groei van de onderneming.

  zakelijke hypotheek berekenen
  Meld je vrijblijvend aan en ontvang de investeringsmogelijkheden in je mail

  Nieuwe investeringskansen zijn vaak snel volgeschreven. Meld je gratis aan en ontvang automatisch de nieuwe investeringskansen in je mail.

  Wat investeerders zeggen

  “Ik wilde mijn geld diversifiëren en tegelijkertijd extra inkomsten generen. Via Finaforte is de combinatie mogelijk en bijzonder prettig. Maandelijkse uitkeringen zijn een echte plus voor mij.”

  Sylvia de Groot - Investeerder
  bron: advieskeuze

  Ontvang direct de nieuwe investeringsmogelijkheden in je mail!

  Met een gratis account kun je de uitgebreide informatie inzien op het platform.

   Ik accepteer het privacy beleid